džňána (Hind)

džňána [jñāna] – znalost, poznání, vědění. Ve védántových textech je tímto výrazem obvykle míněn vhled čili vyšší (přímá) znalost pravé skutečnosti. Je možno ji dosáhnout na cestě poznání (džňánamárga) kontemplativní technikou, která vede k vizi absolutní pravdy.

Karel Werner