džapa (Hind)

džapa [japa] – opakování; tzv. „mručivá meditace“ (viz Jógasútra 1.28) s polohlasným opakováním manter, též niterná mantrová meditace (aniž je třeba si mantru v duchu výslovně opakovat).

Karel Werner