džinismus (Hind)

džinismus – náboženské hnutí, za jehož zakladatele je obvykle uváděn Vardhamána Džňátriputra, zvaný Mahávíra („velký hrdina“), který po svém vysvobození používal titulu Džina (vítěz) a byl současníkem Buddhovým. Jako hlasateli učení a praxe jak přebrodit samsárový proud života na onen břeh, který představuje bezpečí a osvobození od znovuzrozování, se mu dostalo titulu tírthankara, tj. budovatel přechodu (brodu). Podle džinistické tradice je v řadě 24. a posledním tírthankarou tohoto období historie. Předchozí tírthankara jménem Páršva je polohistorickou osobností, která snad žila v 7. st. př. n. l., ostatní jsou součástí džinistické mytologie. Učení džinismu se v mnohých ohledech překrývá s naukami buddhismu, jógy a sánkhjového systému a sdílí též některé rysy s hinduismem, neuznává však autoritu védských textů. Obzvláštní důležitost klade džinismus na praxi ahimsá, a to od samého počátku, a v tomto směru silně ovlivnil hinduismus. Hinduisté často navštěvují džinistické chrámy a poutní místa, na nichž lze občas nalézt bráhmanské kněze, provádějící pro ně hinduistický rituál.

Literatura:
Glasenapp, Helmuth von (1964), Der Jainismus: Eine indische Erlösungsreligion, Hildesheim: Olms.

Karel Werner