dašávatára (Hind)

dašávatára [daśāvatāra] – desatero vtělení, označení ikony, obvykle reliéfní skulptury, na níž je zobrazeno deset hlavních vtělení Višnuových jako Matsja (ryba), Kúrma (želva), Varáha (kanec), Narasimha (napůl muž a napůl lev), Vámana (trpaslík), Parašuráma (Ráma, hrdina se sekerou), Ráma (princ království Ajódhjá, manžel Síty), Kršna (mladistvý bůh mezi pastýři Vrndávanu a později zvěstovatel Bhagavadgíty), Buddha (učitel světa a ničitel démonů, často nahrazován Balarámou, starším bratrem Kršnovým) a Kalkí (spasitel budoucnosti).

Karel Werner