dašanámī (Hind)

dašanámī [daśanāmī] – „mající deset jmen“, označení pro federaci řádových mnišských nebo asketických společenstev, která odvozují svůj původ od Šankary. Jejich základnami jsou čtyři klášterní kolejní instituce, sídla advaitové učenosti, jejichž představení se honosí titulem Šankaráčárja a těší se v hinduistických kruzích velké vážnosti a autoritě. V poslední době se jejich vliv počal projevovat i ve veřejném životě. Sídla těchto institucí byla zvolena ve čtyřech končinách Indie podle světových stran: Dváraká na západě, Purí na východě, Badrí na severu a Šrngérí na jihu. Desatero odnoží tohoto řádu má údajně následující jména: (1) Sarasvatí (jezero),

(2) Purí (citadela), (3) Vana (strom), (4) Tírtha (brod), (5) Giri (vrcholek), (6) Parvata (hora), (7) Bháratí (země), (8) Aranja (les), (9) Ášrama (poustevna) a (10) Sagara (moře). Každý řádový sannjásin, dostane při přijetí jméno, které znalci prozradí, ke které odnoži patří a v kterém ze čtyř středisek byl přijat. O této vnitřní řádové organizaci však je mimo ni málo známo.

Literatura:
Farquhar, J. N. (1925), „The Organisation of the sannyāsins of the Vedanta“, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, str. 479–486.
Sadananda, Giri Svami (1976), Society and Sannyasins: A History of the Dasnami Sannyasis, Varanasi: Sannyasi Sanskrit Mahavidyalaya.

Karel Werner