danda (Hind)

danda [daṇḍa] – (1) hůl, prut, metla; (2) žezlo; (3) kázeň, trest; (4) kosmický zákon, univerzální řád; (5) autorita; právo a povinnost krále (pomazaného panovníka) vynutit si poslušnost zákonům a zachovávání pořádku příslušnými tresty jakožto hlavní zásada řízení státu. Zanedbání této zásady vede podle této teorie ke ztrátě úcty k zákonům a k nevyhnutelnému úpadku civilizace. V mytologickém kontextu vystupuje Danda též jako božstvo. Jeho otcem je Dharma a matkou Krijá.

Karel Werner