daršan(a) (Hind)

daršan(a) [darśana] – (1) vidění, zření, nazírání; hledisko; (2) filozofický systém, jenž podává obraz skutečnosti a jejích principů; (3) přímé (u)zření absolutní skutečnosti (pravdy) ve vlastní zkušenosti; (4) „zástupné uzření“ vyšší skutečnosti nebo i absolutna při audienci nebo setkání s dokonalým guruem nebo světcem nebo při pohledu na proslulou sochu nebo obraz určitého boha. Během tohoto „zástupného“ daršanu je důležitý přímý oční kontakt s guruem, světcem nebo božím zobrazením (proto pohledy soch a bohů na obrazech jsou obvykle obráceny směrem k uctívačům, i když jde o zobrazení boha v akci). Dnes je často v běžné mluvě výrazu daršan používáno, když se někdo „jde podívat“ na známou osobnost, o níž jde pověst, že dosáhla vyššího poznání nebo jinak charakterově vyniká nebo se proslavila. Ve smyslu filozofického systému je uvnitř hinduistické tradice označení daršana používáno pro šest hlavních uznávaných („ortodoxních“) škol: sánkhja, jóga, njája, vaišéšika, púrvamímámsá a uttaramímámsá (védánta).

Karel Werner