desátek (JKI-K)

desátek (z lat. decima [pars] – desátá část) Ve středověku povinné odvádění desáté části příjmů ve prospěch církve. Pův. rozhodoval o vybírání d. panovník s arcibiskupem, od konce 11. stol. pouze církev, byť světská moc asistovala při jeho nuceném vymáhání; šlechta byla od d. osvobozena. Zprvu se vybíral jen z některých plodin, odvádění peněz (stříbra) Zlatá bula sicilská 1222 zakázala. V kat. církvi povinnost d. zanikla v 18.-19. stol., v souč. době vybírají tuto daň některé církve, např. adventisté.

Viz též: desátek (JKI-J)

Helena Pavlincová