dhvadžárópana (Hind)

dhvadžárópana [dhvajāropaṇa] – „vztyčení sloupu“. Pradávný jarní lidový svátek, slavený tancem a erotickými hrami prvního dne jasné poloviny měsíce čaitra (březen/duben), což je den úplňku před jarní rovnodenností, dnes většinou ztotožněný se svátkem hólí. Je indoevropského původu a přežívá v evropském folklóru jako májová slavnost se vztyčením stožáru s májkou.

Karel Werner