draštar (Hind)

draštar [draṣṭṛ] – divák, pozorovatel. Tento výraz se stal běžným filozofickým termínem ve védántové literatuře a vztahuje se na pravé (vnitřní) já (átman) jako tichého svědka vnějšího dění. Do tohoto vnějšího dění jsou zahrnuty i činy empirické (vnější) osobnosti člověka. Také jim je draštar pouze tichým svědkem.

Karel Werner