drg (Hind)

drg, drk [dṛk] – „ten, který vidí“, pozorovatel. Je to jeden z védántových výrazů pro pravé já (átman) člověka.

Karel Werner