ec chajim (JKI-J)

ec chajim (pl. acej chajim; hebr. strom života) Označení tyčí, na nichž je navinut pergamenový svitek Tóry. Tento symbol. název je odvozen z Př 3, 18 („Stromem života je těm, kdo se jí chopí...“, rozuměj moudrosti, která znamená Tóru). Tyče jsou často vyřezávané a různě zdobené, na jejich horní části se nasazují ozdobné nástavce zv. rimonim (granátová jablka), která Aškenázové často nahrazují věžičkami se zvonečky.

Bedřich Nosek