episkopalismus (JKI-K)

episkopalismus (z řec. episkopos – dozorce) Název pro hnutí usilující zvýšit moc biskupů na úkor moci papeže; proti papežskému centralismu podporovalo nezávislost episkopů – biskupů a jejich úřadu. E. inspirovaný konciliarismem vznikl ve Francii (spolu s febronianismem je něm. formou galikanismu), ale zasáhl i Německo, které již v 17. století prožilo v tomto ohledu krizi. Na omezení plné papežské moci v diecézích neměl zájem jen stát, ale i mnoho biskupů. E. snižoval autoritu papežství, které už nebylo tak pevné ve svých rozhodnutích; pod tlakem kat. románských zemí zrušil např. 1773 papež Klement XIV. (1769-1774) jezuitský řád (1814 byl obnoven).

Helena Pavlincová