filozofie (Hind)

filozofie – „láska k moudrosti“, spekulativní hledání pravdy o životě a skutečnosti, vyjádřené pojmovými prostředky. Pojem filozofie a myšlenkový proces „filozofování“ jsou úzce spojeny s náboženským myšlením ve všech variantách hinduismu a s duchovním výhledem každého hinduisty. Tradiční indickou filozofii je si sotva možno představit jako zcela samostatný předmět bez spojení s náboženskými naukami, jejichž cílem je vysvobození, s výjimkou jejích formálních odvětví jako je logika nebo noetika. Avšak i v nich lze odhalit jako jejich poslední účel praktický cíl konečného osvobození.

Karel Werner