futúwa (JKI-I)

futúwa (od arab. fatí, pl. fitján – hrdina, junák) Pův. elitní sbory mladých bojovníků za víru z dob arab. expanze. Vysloužilí bojovníci se sdružovali a stávali se vlivnou společ. vrstvou (např. v 11.-12. stol. v Syropalestině). Zároveň přispívali k vytvoření „rytířského“ ideálu, který zahrnoval kromě bojové zdatnosti i morální a duch. kvality. Členové f. byli ovlivňováni mystikou, jejich organizační systém inspiroval mystická bratrstva. Jejich působení bylo ovšem praktičtější, f. pronikaly do řemeslnických vrstev a ovlivnily podobu cechů (hirfa, ta‘áchí). F. měly často vlastní ozbrojené milice, jež plnily podobné společ. funkce jako např. struktury sicilské mafie apod. Ve velkých městech ve vých. Středomoří existovaly celé čtvrti, které měly značnou autonomii a kam se centrální represivní moc neodvažovala. Názvem f. byly i v pozdějších dobách označovány polit. organizace a hnutí nacionalistického směru nebo mládežnické organizace.

Miloš Mendel