gópí (Hind)

gópí [gopī] – pastýřka (krav); symbolicky: lidská „duše“ v bhaktickém poměru k Bohu. V legendách o Kršnovi z doby jeho mladosti, již prožil v pastevecké oblasti Vrndávanu (v okolí Mathury), se dovídáme o tom, jak všechny mladé dívky a ženy pastýřských rodin jím byly okouzleny a bláznivě jej milovaly. Když počal hrát na svou flétnu, nechaly všeho a rozběhly se za ním. Tím má být alegoricky naznačena hloubka nepřekonatelné lásky bhaktovy k Bohu. Na jiné úrovni jsou gópí pokládány za manifestaci šakti Ve světě mnohosti.

Karel Werner