gópura (Hind)

gópura [gopura] – název vnějších chrámových věží nad branami do nádvoří jihoindických chrámů. Obvykle jsou čtyři a vyvinuly se v mnohem vyšší a ornamentálnější konstrukce nežli ústřední chrámová věž (šikhara) nad vnitřní svatyní. Jejich štuková výzdoba zobrazuje často mytologické události a výjevy ze života na nebeských úrovních, od nižších oblastí, kde je blaženost zobrazena jako ukájení smyslů, po vyšší oblasti, kde blaho je duchovní povahy.

Karel Werner