gósvámí (Hind)

gósvámí [gosvāmī], gósvámin [gosvāmin] – titul teologů tradice, která vznikla po smrti Čaitanjově následkem jeho působení za živa a jeho posmrtné slávy. Bylo jich celkem šest a napsali přes 200 sanskrtských děl, v nichž dokládají mimo jiné, že Kršna nebyl božím avatárem, nýbrž samotným Bohem v jeho plnosti.

Karel Werner