gótra (Hind)

gótra [gotra] – klan, exogamní klanová skupina rodin, jejíž členové odvozují svůj původ od společného předka.

Literatura:
Brough, J. (1953), The Early Brahmanical System of Gotra and Pravara, Cambridge: Cambridge University Press.

Karel Werner