gandharva (Hind)

gandharva – (1) nižší božská bytost mužského rodu, obvykle plnící funkci nebeského hudebníka (ženským protějškem je mu apsaras, nebeská víla); (2) „duch“ či bytost v mezisvětě, připravená ke znovuzrození.

Karel Werner