garbhagrha (Hind)

garbhagrha [garbhagṛha] – „lůnní“ nebo „zárodečný“ dům, nejvnitřnější svatyně hinduistického chrámu. Symbolicky je to místo zrodu manifestované reality a tedy styčný bod nebo práh mezi transcendentnem a světem, kde dochází ke styku mezi bohy a lidmi.

Karel Werner