gematria (JKI-J)

gematria (z řec. geometriá) Jedno z agadických hermeneutických pravidel interpretace Tóry založené na principu, že jednotlivá písmena hebr. abecedy mají též číselnou hodnotu. V důsledku toho lze jednotlivá slova příslušného, většinou bibl. textu převést na čísla a ta zpět na jiná slova stejné číselné hodnoty. Tímto způsobem lze odhalit skrytý význam příslušných slov nebo celých textů. Tak např. číselná hodnota Abrahamova služebníka Eli’ezera je 318. Toto číslo odpovídá počtu bojovníků, kteří s Abrahamem bojovali podle Gn 14, 14 proti pohanským králům. Rabín. výklad na základě toho usuzuje, že Abraham šel do boje pouze se svým služebníkem.

Bedřich Nosek