gnosticismus (JKI-K)

gnosticismus Pojem s dvěma významy. 1. Dříve často užívaný název pro gnózi vůbec. 2. Označení pro rozvinutou kř. nebo mimokř. gnózi rozpracovanou do spekulativních systémů.

Pavel Pokorný