golem (JKI-J)

golem (hebr. beztvará hmota; srov. Ž 139, 16) Od 12. stol. se tímto termínem označuje umělá lidská bytost oživovaná pomocí magických rituálů. Intenzivně se golemovské legendy rozvíjely od 15. stol. V golemovské tradici lze sledovat proud, který se utvářel kolem chelmského rabína Elijahu Ba’al Šema, a proud kolem pražského Jehudy Livy ben Becalela. Zatímco v polských žid. legendách chránil g. Židy před nepřáteli, je v pražské legendě důležitý motiv konfliktu mezi g. a jeho tvůrcem. Motiv g. pronikl i do literatury (Gustav Meyrink, Egon Erwin Kisch, Elie Wiesel).

Bedřich Nosek