guna (Hind)

guna [guṇa] – provaz, lano; vlastnost, atribut. Ve filozofickém systému sánkhji figurují tři guny jako základní přírodní síly: sattva (čistota, jas, průzračnost), radžas (energie) a tamas (setrvačnost, letargie, temnota). Jejich interakcí se příroda (prakrti), v důsledku „katalytického“ působení purušů vyvine v kosmos obývaný bytostmi. Modifikovaná nauka o gunách pronikla i do některých pozdějších filozofických systémů a byla zpopularizovaná v epickych textech, zejména v Mahábháratě.

Karel Werner