hóma (Hind)

hóma [homa] – obětní rituál úlitby do obětního ohně.

Karel Werner