hřích (Hind)

hřích – poskvrnění duše přestoupením božího příkazu. Tento pojem nemá svůj ekvivalentní protějšek v hinduistickém myšlenkovém okruhu. V kontextu mravního konání lze hovořit o zlém činu, který je spáchán z nevědomosti o jeho karmických následcích. Hřích, spáchaný v tradičním křesťanském pojetí blasfémií, zanedbáním rituální povinnosti, řádových pravidel apod., má v bráhmanské ortodoxii obdobu v pojmu rituálního zla nebo znečištění a v přestupku kastovních pravidel.

Literatura:
O’Flaherty, Wendy Doniger (1976), The Origin of Evil in Hindu Mythology, Delhi: Motilal Banarsidass.

Karel Werner