ha-Kohen, Šabtaj ben Me’ir (JKI-J)

ha-Kohen, Šabtaj ben Me’ir (1621-1662) Litevský rabín, komentátor Šulchan aruchu, halachista. Známý též pod akronymem Šach podle začátečních písmen svého komentáře k části Šulchan aruchu nazvaného Siftej Kohen (Rty Kohenovy). Na rozdíl od svých předchůdců ospravedlňuje halachická stanoviska autora Šulchan aruchu Josefa ben Efrajima Kara. Š. rozhodnutí vycházejí ze zásad Talmudu a prvních decisorů, ale i z vlastního rozumu a logiky. Jeho dílo dodnes představuje autoritativní příručku halachy. Po vypuknutí protižid. pogromů za kozáckého povstání Bogdana Chmelnického (1648) uprchl Š. do Prahy, později přijal místo rabína v moravském Holešově, kde je též pohřben. Pronásledování Židů 1648-1649 popsal ve spisku Megilat ejva (Svitek nepřátelství).

Bedřich Nosek