haftara (JKI-J)

haftara (hebr. uzavření) Pasáž odpovídajícího oddílu z Proroků, která při ranní šabatové a sváteční bohoslužbě následuje po ukončení četby Tóry. Tento oddíl z Proroků většinou obsahově odpovídá příslušnému oddílu z Tóry. Zvyk pravděpodobně vznikl v důsledku zákazu četby Tóry za Antiocha IV. (168-165 př.n.l.). Aby se tento zákaz obešel, byly místo pasáží z Tóry během bohoslužby předčítány vybrané oddíly z Proroků. Tato praxe se vžila a byla zachována i po obnovení normální situace.

Bedřich Nosek