haláhala (Hind)

haláhala [halāhala] – jméno smrtícího jedu, který byl jedním z vedlejších produktů při stloukání kosmického oceánu, prováděného bohy a démony či titány ve snaze obdržet z něj nápoj nesmrtelnosti. Tento jed ohrožoval všechen život, ale Šiva jej vypil. Jako Pán jógy (Jógapati) již dosáhl nesmrtelnosti a mohl proto zachránit svět. Tento spasitelský mýtus, podle nějž bůh nebo Bůh postoupí smrtelné nebezpečí, aby zachránil tvorstvo, je prastarého původu, jak o tom svědčí narážka ve Rgvédu (10.136.7).

Karel Werner