hamsamantra (Hind)

hamsamantra [haṃsamantra] – název posvátné průpovědi, která zní: só ’ham („já jsem on“, tj. brahma nebo átman či Bůh; srovn. heslo aham brahmásmi). Je to prohlášení vnitřní totožnosti mezi Bohem a člověkem. Jméno tohoto mantrického výroku je odvozeno od toho, že při rychlém opakování může znít jako hamsó (což je nominativ od kmene hamsa).

Karel Werner