harém (Hind)

harém (z arabského harám, tj. „zakázaný“; v sanskrtu antahpura, tj. vnitřní příbytek) – oddělená část domácnosti, vyhrazená ženám. Ve starších dobách zachovávaly horní vrstvy indického obyvatelstva, a obzvláště panovníci, jistá pravidla, jež omezovala do určité míry styk ženských členů jejich domácnosti s vnějším světem. Tato pravidla byla později utužena pod vlivem islámu, nikdy však do té míry jako v muslimských domácnostech.

Karel Werner