harappská civilizace (Hind)

harappská civilizace – známá také jako „mohendžodárská civilizace“ nebo „civilizace poříčí Indu“, kvetla mezi léty 3000–1900 př. n. l. Harappa a Mohendžo-daro jsou dvě hlavní naleziště této protoindické kultury, která je známa pouze z archeologických vykopávek. V posledním období svého trvání trpěla pozvolným úpadkem. Mnoho rysů harappského náboženství se později v nějaké podobě vynořilo jako součást hinduismu, např. kult Velké Matky, mocný bůh nazvaný archeology proto-Šiva v jeho aspektu jako Jógapati a Pašupati, kultovní symboly linga a jóni, uctívání vegetativních božstev ve stromech apod. Konečné posouzení těchto vlivů bude možné až po spolehlivém rozluštění písma na harappských pečetítkách s kultovními výjevy. Celá řada badatelů se o to pokusila a jedním z prvních byl Bedřich Hrozný. Žádný pokus však dosud nebyl mezinárodně uznán a nezávisle potvrzen.

Literatura:
Hrozný, Bedřich (1941), Nejstarší dějiny Přední Asie, Indie a Kréty, Praha: Melantrich.
Parpola, Asko (1985), The Sky-Garment: a Study of the Harappan Religion and its Relation to Mesopotamian and Later Indian Religions, Helsinki: Societas Orientalis Fennica.
Richter-Ushanas, Egbert (1992), The Fifth Veda: The Indus Seals in Comparison with the Rig-Veda, Bremen: Richter.
Richter-Ushanas, Egbert (1992), The Symbolic Conception of the Indus Script: A Symbolic and Phonetic Decipherment, 2nd rev. ed. Bremen: Richter.
Wheeler, Sir Mortimer (1968), The Indus Civilisation, Cambridge: Cambridge University Press.

Karel Werner