hinduismus (Hind)

hinduismus – označení pro hlavní indické náboženství, utvořené přidáním latinské koncovky k indickému termínu hindu. Přes jeho evropský původ zdomácněl tento termín nejen ve vědeckých kruzích, ale dostalo se mu všeobecného přijetí i v Indii a všude mezi hinduisty.

Literatura:
Dandekar, R. N. (1967), Some Aspects of the History of Hinduism, Poona: University of Poona.

Karel Werner