hromnice (JKI-K)

Hromnice Lidový název pro římkat. svátek Uvedení Páně do chrámu, slavený 2. února. Jméno je odvozeno od posvěcených svíček (hromniček), jejichž světlo pokládají věřící za symbol Krista. Průvod věřících s rozžatými svícemi připomíná cestu Panny Marie s Ježíškem do jeruzalémského chrámu. Dříve se hromničky zapalovaly při bouři s prosbou za odvrácení pohromy.

Pavel Spunar