ištadévatá (Hind)

ištadévatá [iṣṭadevatā] – „zvolené božstvo“, k němuž věřící obrací svou výlučnou oddanost nebo které pokládá za hlavní inspiraci a zdroj pomoci ve svém životě. Tento pojem se rozšířil a upřesnil v raných dobách po zrodu hinduismu, má však svou prehistorii již ve védských hymnech, které se střídavě obracejí na různé bohy, takže kterýkoli z nich může být v daném případě osloven jako nevyšší Bůh a Pán. Pro tento rys byl ražen termín „henoteismus“, který se však příliš neujal. Pro hinduistu může pojem ištadévatá mít celou škálu významů. Může znamenat jeho zvolenou nebo oblíbenou konkrétní formu zobrazení boha (múrti), jež může být realistická (např. socha) nebo symbolická (např. linga nebo šálagráma), a to pro účel modlitby nebo rituálního uctívání, anebo jako zástupný konkrétní symbol nevyjádřitelného, božského a transcendentního absolutna (brahma) pro účely meditace nebo vizualizační techniky určitých typů jógové praxe.

Karel Werner