ikonografie křesťanská (JKI-K)

ikonografie křesťanská Obor zabývající se výkladem věcného obsahu a symbolického významu kř. výtvarného umění. V křesťanství je chápána jako pomocná disciplína teologie nebo círk. dějin.

Viz též: symboly křesťanské

Dalibor Papoušek