imanentní (Hind)

imanentní – „uvnitř jsoucí“, obsažený uvnitř. Ve filozofickém a náboženském myšlení je občas Bůh nebo božský zdroj světa pokládán za imanentní, tj. totožný s jeho vnitřní podstatou, což se vztahuje i na člověka (viz např. Spinoza). Tento názor je obvykle označován jako panteismus, sotva se však hodí na některou školu hinduistického myšlení, kde je např. brahma vnitřní podstatou světa (a jako átman i člověka), je však současně nad světem, mimo čas a prostor, čili transcendentní.

Literatura:
Levine, P. Michael (1994), Pantheism: A Non-Theistic Concept of Deity, London: Routledge.

Karel Werner