indrakhíla (Hind)

indrakhíla [indrakhīla] – Indrův sloup, který symbolizuje světovou osu. Ve starých dobách byl Indrův sloup vztyčen u městských bran pro ochranu města. Jeho slavnostní instalací se město zapojilo do širšího multidimenzionálního kosmu, neboť světová osa, kterou Indrův sloup představoval, byla nazírána jako spojnice všech úrovní kosmu, od materiálního světa až po nevyšší duchovní oblast.

Karel Werner