jáhen (JKI-K)

jáhen (z řec. diákonos – pomocník) V římkat. (i pravoslavné) církvi nejnižší stupeň círk. hierarchie. Úkolem j. je buď stálá služba zahrnující mj. kázání, vyučování, charitu, nebo jde o přípravný stupeň ke kněžství. Za stálé j. jsou svěceni i ženatí muži.

Pavel Spunar