jóga (škola) (Hind)

jóga (škola) [yoga] – název jednoho ze šesti systémů nebo škol myšlení, které hinduismus uznává za „ortodoxní“ (a pro něž používá termínu daršana). Hlavním pramenem pro tento systém je Pataňdžaliho spis Jógasútra, který obsahuje především praktickou metodiku duchovní cesty, formulovanou po vzoru buddhismu jako osmidílná cesta (aštángajóga), a popisy vyšších duchovních a meditačních stavů, z nichž některé opět sdílí s raným buddhismem a jež kulminují ve stavu osvobození, pro nějž používá termínu kaivalja. Po stránce filozofické poskytuje málo materiálu, lze z něj však vyčíst, že (podobně jako v sánkhjovém systému) jedinec (puruša) má samostatnou a věčnou existenci a že existuje mnohost jedinců v zajetí koloběhu znovuzrozování, s výjimkou jednoho, zvaného Pán (íšvara), který není stvořitelem, je však věčně svobodný a může poskytnout pomoc jedincům, kteří usilují o osvobození. Svět je dílem tvořivé přírody prakrti, která obsahuje kosmickou mysl (čitta), jakousi matrici pro vytvoření individuálních myslí, do níž se purušové zapletou v důsledku své touhy. Ponecháme-li stranou existenci íšvary, v níž se sánkhja od jógy liší, vykazuje nauka jógy mnohé podobnosti se sánkhjovou filozofií. Tato skutečnost spolu s řídkostí explicitních filozofických tezí ve spisu Jógasútra vedla k domněnce, že jde o jeden systém, v němž sánkhja představuje filozofický základ a výhled a jóga praktickou cestu k jeho realizaci. Analýza textů obou škol však dovoluje závěr, že obě měly původně vlastní filozofické učení a vlastní praktickou metodiku duchovní cesty a že jejich sblížení je výsledkem synkretických tendencí.

Literatura:
Dasgupta, S. N. (1974), Yoga Philosophy in Relation to Other Systems of Indian Thought, Delhi: Motilal Banarsidass.
Hariharānanda, Āranya (1963), Yoga Philosophy of Patañjali, Calcutta: University of Calcutta.

Karel Werner