jama (Hind)

jama [yama] – kontrola, sebekontrola. Je to první část Pataňdžaliho osmidílné jógové cesty a obsahuje pět příkazů: ahimsá (neubližování), satja (pravdivost), astéja (nebraní, vyvarování se krádeže), brahmačarja (cudnost) a aparigraha („neuchopování“, opak přivlastňování si či hrabivosti).

Karel Werner