jantra (Hind)

jantra [yantra] (1) nástroj (též v lékařství a v astronomii, např. sextant); (2) diagram; obzvláště ve významu magické kresby jako pomůcky k ochraně proti zlým mocnostem; (3) symbolický diagram, představující vesmír a současně lidskou osobnost a používaný v některých technikách jógové meditace s úmyslem dosáhnout integrace obou.

Literatura:
Zimmer, Heinrich (1976), Kunstform und Yoga im indischen Kultbild, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Karel Werner