jati (Hind)

jati [yati] – ten, kdo praktikuje disciplínu sebeovládání; asketa.

Karel Werner