jed (Hind)

jed (viša [viṣa]) – v mytologii hinduismu byl jed záporným vedlejším produktem stloukání kosmického oceánu a hrozil zahubit všechen život. Pán jógy Šiva jej vypil na záchranu všech bez úhony pro sebe až na to, že mu zmodralo hrdlo, a proto je od té doby mimo jiné zván Nílakantha (modrokrký). Menší zbytek tohoto jedu vypil had Vásuki a výpary z něj byly vstřebány rostlinstvem, takže některé rostliny jsou jedovaté, stejně jako někteří hadi.

Karel Werner