josefinismus (JKI-K)

josefinismus Zásady, podle nichž došlo k círk. reformám za vlády císaře Josefa II. (od 1765 řím. něm. císař a spoluvladař své matky Marie Terezie, 1780-1790 čes. a uherský král). J. směřoval k náb. toleranci, k možnosti státního vlivu na náb. záležitosti a k vymýcení náb. zlořádů, zejm. k vymezení papežských práv výlučně na círk. sféru. Úsilí vrcholilo vydáním tolerančního patentu (1781), který zaručoval všem církvím (byť v nestejné míře) rozvíjet náb. činnost, potlačoval některé círk. řády, podřizoval určité kláštery pravomoci diecézních biskupů apod. Zásady j. nepřežily v podstatě panovníkovu smrt.

Pavel Spunar