kála (Hind)

kála [kāla], čas; osud, určení; jako přídavné jméno: černý, tmavý, modrý.

Karel Werner