kálamukhové (Hind)

kálamukhové [kālamukha] – jihoindická tradice kultu pášupatů s tantrickým pozadím, která převládala v Karnátace v 11. až 13. st. Její členové nosili na čele černé znamení.

Literatura:
Lorenzen, David N. (1972), The Kāpālikas and Kālāmukhas: Two Lost Śaivite Sects, Berkeley: University of California Press.

Karel Werner