kávja (Hind)

kávja [kāvya] – báseň, poezie; poetika. Výrazem „kávjová literatura“ se obvykle označuje poezie klasického období indické kultury, tj. za guptovské a bezprostředně poguptovské éry (320–700), pěstovaná zejména na královských dvorech.

Karel Werner