kírtan(a) (Hind)

kírtan(a) [kīrtana], recitace, chvalozpěv. Výrazu kírtan se dnes většinou užívá pro náboženská devocionální shromáždění se zpěvy na počest zvoleného boha.

Karel Werner